Ціна: UAH 100


Швець Наталія Миколаївна

Право на страйк та механізм його реалізації

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному аналізу актуальних теоретичних і практичних проблем, пов'язаних з правом на страйк та механізмом його реалізації. У роботі досліджуються поняття, правова природа, характерні ознаки, різновиди страйку, його відмінності від інших акцій протесту. Аналізуються основні причини страйкового руху. Значну увагу приділено правовим засобам запобігання страйкам, аналізу випадків, за яких проведення страйків забороняється. Досліджено процедурні норми щодо оголошення і проведення страйку, наслідки участі працівників у страйку, визнаному судом незаконним, а також їх відповідальність за участь у цій акції. На підставі проведеного дослідження сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства України.

Дата захисту: 29.02.2008

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Гончарова Галина Степанівна, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (24,26 KB)