Ціна: UAH 100


Трунова Галина Анатоліївна

Правове регулювання соціального партнерства в Україні

 

Анотація: `Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем правового регулювання соціального партнерства в Україні. Проаналізовано історію розвитку законодавства України про соціальне партнерство, на основі чого виділено сім етапів його становлення та розвитку. Визначено поняття соціальне партнерство та досліджено основні форми соціального партнерства. Обґрунтовано положення про те, що основними формами соціального партнерства є: колективно-переговорний процес укладення колективних договорів та угод, участь працівників в управлінні підприємствами, взаємні консультації сторін з питань регулювання трудових відносин, примирно-посередницькі процедури з вирішення колективних трудових спорів, контрольні заходи щодо виконання зобов'язань сторонами соціального партнерства. Досліджено особливості правового становища держави, органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок та інших організацій найманих працівників - суб'єктів соціального партнерства. Проаналізовано практику укладення колективних договорів та угод. Зроблено висновки щодо необхідності внесення відповідних змін та доповнень до чинного законодавства про колективні договори та угоди.`

Дата захисту: 28.02.2008

Місце захисту: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Науковий керівник: Гетьманцева Нина Дмитрівна, к.ю.н., доц., 12.00.05. .


Автореферат (23,85 KB)