Ціна: UAH 100


Левчук Лада Ростиславівна

Господарсько-правова відповідальність підприємців за порушення на споживчому ринку

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що виникають при скоєнні підприємцями порушень на споживчому ринку та застосуванні за такі порушення господарсько-правової відповідальності. Метою дослідження є розробка теоретичних і практичних аспектів застосування господарсько-правової відповідальності до підприємців за порушення на споживчому ринку. Методи дослідження: історико-правовий, порівняльно-правовий, системного аналізу, синтезу, дедукції, індукції, порівняння та протиставлення. Теоретичне та практичне значення: поглиблено та удосконалено в науці господарського права теоретичні розробки щодо господарсько-правової відповідальності підприємців за порушення на споживчому ринку. Обґрунтовано пропозиції щодо доповнення і внесення змін у ст.23 Закону України Про захист прав споживачів`. Результати дослідження використано Головним Донецьким та Головним Луганським обласними управліннями у справах захисту прав споживачів, Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандартом України), суддями Авдіївського міського суду Донецької області при розгляді справ за позовами про захист прав споживачів. Наукова новизна: є першим в Україні комплексним науковим дослідженням господарсько-правової відповідальності підприємців за порушення на споживчому ринку. Визначено зміст понять споживчий ринок`, споживач`, продавець`, якість продукції`, партія товару`, розкрито зміст понять захисту прав споживачів. Досліджено підстави та форми господарсько-правової відповідальності за порушення на споживчому ринку, зроблено пропозиції щодо доповнення переліку порушень у цій сфері, за які повинна наступати господарсько-правова відповідальність. Сформульовано і внесено ряд пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства України, з метою підвищення ефективності адміністративно-господарського штрафу, обмеження і припинення діяльності суб'єкта господарської діяльності, штрафних та оперативно-господарських санкцій. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи для вдосконалення законодавства, що регулює споживчий ринок, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 14.02.2008

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Кузьміна Світлана Анатоліївна, к.ю.н., 12.00.04. .


Автореферат (25,93 KB)