Ціна: UAH 100


Чуйко Зоряна Дмитрівна

Конституційні основи національної безпеки України.

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню питань конституційно-правового регулювання та практики забезпечення національної безпеки в Україні. У роботі на теоретичному рівні проаналізовано і узагальнено основні підходи до розуміння поняття національної безпеки та розкрито його змістовну характеристику й структурно-елементний склад. Визначено і проаналізовано основні фактори, що впливають на забезпечення національної безпеки. Запропоновано авторське визначення поняття механізму забезпечення національної безпеки і розкрито його складові елементи. Зосереджено увагу на здійсненні аналізу ролі і місця органів державної влади в механізмі забезпечення національної безпеки. Сформульовано низку концептуальних теоретичних висновків і практичних рекомендацій щодо удосконалення чинного законодавства у сфері національної безпеки.

Дата захисту: 19.02.2008

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Тодика Юрій Миколайович, д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (24,21 KB)