Ціна: UAH 100


Іванов Денис Анатолійович

Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

 

Анотація: Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням інформаційно-правових основ забезпечення безпеки мореплавства. Визначено поняття та зміст інформаційних правовідносин у сфері безпеки мореплавства. Розкрито правову природу поняття юридико-технічні норми як окремого виду інформаційно-правових норм. Визначено зміст поняття інформаційно-правове забезпечення в діяльності, пов'язаній з пошуком і рятуванням на морі. Запропоновано класифікацію інформаційно-правових норм у галузі безпеки мореплавства згідно з цілями і порядком їх застосування. З урахуванням комплексного аналізу нормативного забезпечення та практичної діяльності уповноважених органів у сфері забезпечення безпеки мореплавства надано пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, що регулює інформаційно-правове забезпечення безпеки мореплавства.

Дата захисту: 22.02.2008

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Кузнецов С.О., к.ю.н., доц., 12.00.07. .


Автореферат (26,79 KB)