Ціна: UAH 100


Пендяга Ганна Леонідівна

Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню особливостей інституту деліктних зобов'язань, зокрема, з відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки. Досліджено поняття та ознаки джерел підвищеної небезпеки, підстави відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. У дисертаційному дослідженні розглянуто правову категорію контролю як особливу ознаку джерела підвищеної небезпеки. Досліджено особливості цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди окремими видами джерел підвищеної небезпеки, зокрема, ядерні делікти (nuclear torts), токсичні делікти (toxic torts) та автоделікти, в тому числі в окремих системах права. На підставі встановлення та аналізу особливостей відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної ядерної небезпеки, внесені пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

Дата захисту: 26.02.2008

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Майданик Роман Андрійович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (20,90 KB)