Ціна: UAH 100


Ковальов Василь Володимирович

Взаємодія слідчого з працівниками експертної служби МВС України

 

Анотація: Проаналізовано і розкрито поняття, сутність, принципи, форми та напрями взаємодії слідчого з працівниками експертної служби. Працівники експертної служби - експерти криміналісти розглядаються як особи, що володіють спеціальними знаннями і залежно від мети та форм їх залучення на досудовому слідстві, можуть займати процесуальний статус: спеціаліста, експерта, фахівця, який визначений чинним КПК України. Розкрито поняття координації та проведено відмежування її від взаємодії. Розглянуто процесуальний статус слідчого, як головної процесуальної фігури та організатора взаємодії на досудовому провадженні. Запропоновано закріпити в КПК можливість проведення судової експертизи до порушення кримінальної справи.

Дата захисту: 22.02.2008

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Лук'янчиков Євген Дмитрович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (27,58 KB)