Ціна: UAH 100


Шевчук Іван Іванович

Організація і діяльність органів прокуратури Республіки Польща на території Східної Галичини (1919-1939 рр.).

 

Анотація: Дисертацію присвячено історико-юридичному аналізу організації та діяльності прокуратури Республіки Польща на території Східної Галичини (1919-1939 рр.). Висвітлено організацію органів прокуратури, принципи прокурорської системи, функції та компетенцію прокуратури. У праці розглянуто проблему трансформації структури та функцій прокуратури Республіки Польща та Території Східної Галичини у процесі державного будівництва у Другій Речіпосполитій. Приділено увагу особливостям нормативного регулювання та сутності прокурорської влади в умовах тоталітарного режиму Ю. Пілсудського.

Дата захисту: 22.02.2008

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Музика Ірина Володимирівна, к.ю.н., доц., 12.00.01. .


Автореферат (25,34 KB)