Ціна: UAH 100


Паньков Денис Анатолійович

Принципи правового регулювання колективних трудових відносин.

 

Анотація: Дисертація присвячується дослідженню теоретичних та практичних питань реалізації принципів правового регулювання колективних трудових відносин. Визначено поняття принципів правового регулювання трудових відносин і здійснено їх класифікацію. Досліджено зміст принципів правового регулювання колективних трудових відносин, їх функціонування та закономірності розвитку в умовах ринкової економіки. Проаналізовано конкретизацію принципів правового регулювання колективних трудових відносин в інститутах колективного трудового права. На підставі аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства та практики його застосування, міжнародних трудових стандартів та позитивного зарубіжного законодавчого досвіду внесено пропозиції та рекомендації щодо нормативного закріплення принципів правового регулювання колективних трудових відносин.`

Дата захисту: 25.01.2008

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Чанишева Галія Інсафівна, д.ю.н., проф., 12.00.05. .


Автореферат (23,42 KB)