Ціна: UAH 100


Ременяк Станіслав Ярославович

Відшкодування шкоди, завданої малолітніми особами за цивільним законодавством України.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню і обґрунтуванню теоретичних основ зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди малолітніми. Проаналізовано поняття, типологію та зміст зазначених зобов'язань. Значну увагу приділено загальній характеристиці зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди малолітніми, визначенню їх місця в системі зобов'язань. Здійснено аналіз особливостей суб'єктів зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди, а також специфіки підстав (умови) їх виникнення. Зокрема, детальному аналізу піддано категорії протиправності поведінки батьків як підстави виникнення зазначених зобов'язань, поняття та зміст вини батьків та інших осіб у виникненні шкоди, що завдана малолітніми тощо. Сформульовані пропозиції стосовно вдосконалення норм чинного законодавства та узгодження положень ЦК України і сімейного законодавства України.`

Дата захисту: 25.01.2008

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Зубар Володимир Михайлович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (25,70 KB)