Ціна: UAH 100


Сліпченко Володимир Іванович

Апеляційне провадження в системі кримінально-процесуальних стадій

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають у сфері апеляційного провадження між суб'єктами кримінального судочинства. Мета дисертації - розробка теоретичних положень, що розкривають сутність і завдання інституту апеляційного провадження, його місце в системі кримінального процесу. Методи дослідження - діалектичний, системно-структурного аналізу, історико-правовий, порівняльно-правового аналізу, статистичний метод. Наукова новизна - вперше: обґрунтовано, що юридичну природу апеляційного провадження становить обов'язок суду вищої інстанції розглянути справу за внесеною апеляційною скаргою чи поданням, визначено функціональне призначення апеляційного провадження як самостійної стадії кримінального процесу, що полягає у новому розгляді кримінальної справи з метою виявлення судових помилок. Практичне значення - висновки та пропозиції роботи можуть бути використані: у науково-дослідній сфері, у правотворчій діяльності, у практичній діяльності судів першої і другої інстанції та використовуються унавчальному процесі в Запорізькому юридичному інституті Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ при викладанні дисциплін. Предмет і ступінь впровадження - вдосконалення проекту Кримінально-процесуального кодексу України (акт впровадження Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 29.09.2005 р.), у практичній діяльності судів першої і другої інстанції (акт впровадження апеляційного суду Запорізької області від 24.05.2007 р.) та до (акт впровадження УМВС України в Запорізькій області від 28.05.2007 р.), у навчальному процесі (акт впровадження Запорізькому юридичному інституті від 12.02.2007 р.). Ефективність впровадження - висновки та пропозиції одержали позитивну оцінку фахівців. Сфера використання - практична діяльність судових та правоохоронних органів України, навчальний процес.`

Дата захисту: 25.01.2008

Місце захисту: Запорізький юридичний інститут МВС України

Науковий керівник: Стахівський Сергій Миколайович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (21,92 KB)