Ціна: UAH 100


Кирий Леся Миколаївна

Відомчий, судовий контроль та прокурорський нагляд за дотриманням процесуального порядку відмови в порушенні кримінальної справи

 

Анотація: Дисертація присвячена питанням відомчого, судового контролю та прокурорського нагляду за дотриманням процесуального порядку відмови в порушенні кримінальної справи. У роботі досліджуються проблеми, пов'язанні з поняттям, сутністю і значенням відомчого, судового контролю та прокурорського нагляду при вирішенні питання про відмову в порушенні кримінальної справи, процесуальними підставами та порядком відмови в порушенні кримінальної справи. Автором сформульовані пропозиції щодо удосконалення норм чинного кримінально-процесуального законодавства, які мають відношення до даної проблеми.

Дата захисту: 25.01.2008

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Коваленко Євген Георгійович, к.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (78,21 KB)