Ціна: UAH 100


Маковій Віктор Петрович

Набувальна давність у цивільному праві

 

Анотація: Набувальна давність у цивільному праві. У роботі досліджено правову природу набувальної давності, проаналізовано відносини пов'язані з її застосуванням, а також опрацьовано такі пов'язані з набувальною давністю питання, як захист давнісного володільця, співвідношення з позовною давністю, оформлення прав володільця зі спливом давнісного строку, особливості застосування набувальної давності щодо окремих видів майна та деякі інші.

Дата захисту: 08.12.2007

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Запорожець Аркадій Митрофанович, д.ю.н., проф., 12.00.0312.00.03


Автореферат (27,86 KB)