Ціна: UAH 100


Лісніча Тетяна Володимирівна

Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, здоров'я, свободу та особисту недоторканність)

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню особливостей здійснення захисту особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, здоров'я, свободу та особисту недоторканність). Основними питаннями, яким приділено увагу в дослідженні, є з'ясування специфіки (особливостей) об'єкта захисту (особистих не-майнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи - права на життя, здоров'я, свободу та особисту недоторканність), а також особливостей захисту названих прав, юрисдикційної та неюрисдикційної форм захисту особистих немайнових прав, що забезпе-чують природне існування фізичної особи. Ключові слова: особисті нематеріальні блага, особисті немай-нові права, захист особистих немайнових прав, право на життя, право на здоров'я, право на свободу та особисту недоторканність, самозахист особистих немайнових прав.

Дата захисту: 08.12.2007

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Бандурка Олександр Маркович, д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (25,27 KB)