Ціна: UAH 100


Новікова Марія Миколаївна

Юридичний компроміс як фактор оптимізації механізму правового регулювання

 

Анотація: Дисертація містить загальнотеоретичний аналіз шляхів удосконалення механізму правового регулювання на засадах юридичного компромісу. Доведено важливість співвідношення імперативного та диспозитивного методів на рівні прийомів правового регулювання (стимулу та обмеження), що утворюють модус юридичний компроміс. Обґрунтовуються та узагальнюються основні положення правокомпромісної теорії гармонізації суспільних відносин, яка систематизує закономірності впливу правокомпромісного методу на МПР.

Дата захисту: 07.12.2007

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Погрібний Ігор Митрофанович, к.ю.н., доц., 12.00.01. .


Автореферат (23,13 KB)