Ціна: UAH 100


Бальжик Ірена Анатоліївна

Відносини держави і церкви: `симфонія влад`

 

Анотація: Дисертація є загальнотеоретичним юридичним дослідженням взаємозв'язку держави і права, в основі якого лежить концепція `симфонія влад`. `Симфонія влад` визначається як гармонійна взаємодія, але не як злиття світської та церковної влад на основі цінностей моралі, православ'я, права з метою досягнення суспільного миру, злагоди та благополуччя, відродження та утвердження духовності. Проаналізовано основні моделі відносин християнської церкви і держави. Доведено, що `симфонія влад` є характерною тільки для православної цивілізації. Проаналізовано вітчизняну традицію втілення у життя концепції `симфонія влад`. Аналізуються правові основи державно-церковних відносин у сучасній Україні. Зазначено необхідність використання концепції `симфонії влад` у побудові відносин держави і церкви у сучасній Україні.

Дата захисту: 22.12.2007

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Оборотов Ю.М., д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (26,83 KB)