Ціна: UAH 100


Демків Роман Ярославович

Закон в системі нормативно-правового регулювання діяльності міліції

 

Анотація: Дисертація присвячена проблемам дослідження нормативно-правового регулювання діяльності міліції, яка будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з громадськими організаціями й населенням та ролі в ньому закону. Дисертантом сформульовано визначення відомчого нормативно-правового регулювання діяльності міліції, охарактеризовано предмет його регулювання. Розкрито основні переваги закону щодо інших форм (джерел) права, вимоги до закону як пріоритетної форми (джерела) права в Україні, особливості законодавчого та підзаконного регулювання, співвідношення закону з відомчими нормами, які видаються МВС, досліджено їх системні зв'язки, охарактеризовано основні напрямки гармонізації законодавства у правоохоронній сфері, вносяться пропозиції щодо удосконалення вітчизняного законодавства.

Дата захисту: 28.12.2007

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Мурашин Олександр Геннадійович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (29,75 KB)