Ціна: UAH 100


Іванчук Наталія Віталіївна

Взаємна відповідальність особи і держави в контексті розбудови сучасної Української держави

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню взаємної відповідальності особи і держави як різновиду соціальної відповідальності, демократичного інституту демократичної, соціальної, правової держави в умовах поглиблення політичної реформи, розбудови громадянського суспільства, інтеграції Української держави у світовий та європейський політичний і правовий простір. Дисертант доводить думку про те, що перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління можливий лише за умови вдосконалення демократичного інституту взаємної відповідальності особи і держави, досягнення взаєморозуміння між різними гілками влади, президентом й урядом, владою й опозицією тощо. У дисертації доведено, що демократизація суспільства, поглиблення політичної реформи створюють умови для нового, демократичного формату відносин між особою і державою: не патерналістських, а партнерських. На основі проведеного аналізу інституту взаємної відповідальності особи і держави автор пропонує поглибити та розширити теоретичний базис демократичної, соціальної, правової держави і розробити цілісну й ефективну наукову концепцію взаємної відповідальності особи і держави в умовах розбудови української державності.

Дата захисту: 27.12.2007

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Калюжний Ростислав Андрійович, д.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (28,51 KB)