Ціна: UAH 100


Греков Євген Анатолійович

Авторське право на твори архітектури

 

Анотація: Дисертація містить комплексний науковий аналіз теоретико-правових проблем щодо визнання, здійснення та охорони авторських прав на твори архітектури. Зокрема, у роботі досліджено передумови виникнення авторського права на твори архітектури як окремого правового субінституту, сформульовано його поняття, подано правову характеристику основних ознак твору, виявлено їх специфіку відповідно до предмета дослідження, на підставі чого запропоновано визначення твору архітектури як об'єкта авторського права. У дисертації розкрито юридичну природу та зміст суб'єктивного авторського права на твори архітектури, проаналізовано цивільно-правовспособи його захисту, визначено сутність правового інституту авторського нагляду у будівництві як елемент системи охорони та захисту прав авторів творів архітектури. Розроблено конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення законодавства України у сфері охорони прав інтелектуальної власності на твори архітектури. Ключові слова: об'єкт авторського права, твір архітектури,суб'єкт авторського права на твір архітектури, суб'єктивне авторське право, способи захисту авторського права, авторський нагляд.

Дата захисту: 07.12.2007

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Шишка Роман Богданович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (21,38 KB)