Ціна: UAH 100


Пучкова Ганна Валеріївна

Зобов'язання, що виникають внаслідок безпідставного набуття або збереження майна, за римським приватним правом та їх рецепція у цивільному праві України.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню і обґрунтуванню теоретичних та практичних питань правового регулювання зобов'язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення, за римським приватним правом та їх рецепції у цивільному праві України. Автор аналізує перебіг виникнення та формування інституту безпідставного збагачення, його головні риси за римським приватним правом, а також чинники та характер його рецепції у цивільному праві України. Проаналізовано концепцію зобов'язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення, у сучасній українській цивілістиці, сутність і зміст відповідних норм Цивільного кодексу України. Зроблено низку пропозицій по вдосконаленню редакції окремих положень Цивільного кодексу, котрі стосуються даного інституту.`

Дата захисту: 24.11.2007

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (26,09 KB)