Ціна: UAH 100


Шатрава Сергій Олександрович

Адміністративно-правові засади діяльності спеціальних підрозділів міліції

 

Анотація: Дисертацію присвячено аналізу сутності, змісту та порядку здійснення адміністративної діяльності спеціальних підрозділів міліції. Сформульовано загальнотеоретичні засади здійснення спеціальними підрозділами міліції своєї діяльності: принципи, функції, завдання їх діяльності, форми та методи. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення діяльності спеціальних підрозділів міліції.

Дата захисту: 15.12.2007

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Гуменюк Володимир Анатолійович, к.ю.н., 12.00.07. .


Автореферат (27,62 KB)