Ціна: UAH 100


Смаль Ірина Валеріївна

Методика розслідування підроблення проїзних квитків.

 

Анотація: Дисертація є комплексним монографічним дослідженням методики розслідування підроблення проїзних квитків. У дисертації розглянуто низку теоретичних положень та практичних рекомендацій, сформульованих у результаті комплексного аналізу судово-слідчої практики останніх років, наукових досліджень у сфері боротьби зі злочинами у сфері господарської діяльності, зокрема, злочинами, пов'язаними із підробленням проїзних квитків. У дисертації визначено сутність підроблення проїзних квитків та проаналізовано механізми їх скоєння. Вивчено та узагальнено елементи криміналістичної характеристики підроблення проїзних квитків, які мають важливе значення для формування методики їх розслідування. Визначається зміст типових слідчих ситуацій на початковому та наступному етапах розслідування. Формулюються типові версії, тактичні завдання розслідування та відповідно до них визначаються засоби їх вирішення. Встановлено комплекс типових судових експертиз, які призначаються під час розслідування підроблення проїзних квитків. Розроблено профілактичні рекомендації щодо усунення причин та умов, що сприяють скоєнню підроблення проїзних квитків.

Дата захисту: 17.12.2007

Місце захисту: Донецький юридичний інститут

Науковий керівник: Клименко Ніна Іванівна, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (26,72 KB)