Ціна: UAH 100


Аушева Олена Вікторівна

Захист прав суб'єктів господарювання від порушень органами державної влади

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: сукупність відносин, що складаються в процесі захисту прав суб'єктів господарювання. Мета дослідження: розробка теоретичних положень щодо захисту прав суб'єктів господарювання від порушень органами державної влади та підготовка пропозицій з удосконалення відповідного законодавства. Методи дослідження: аналізу і синтезу, формально-логічний, системний, порівняльно-правовий, статистичний. Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає в дослідженні і вдосконаленні правових питань захисту прав суб'єктів господарювання від порушень органами державної влади, з метою підвищення ефективності господарської діяльності суб'єктів господарювання. Результати дослідження можуть бути використані при подальшій розробці та вдосконаленні законодавства про захист прав суб'єктів господарювання при розробці нормативно-правових актів - Господарського та Господарського процесуального кодексів, Кодексу адміністративного судочинства України, використовувались в практичній діяльності під час розробки рекомендацій із захисту прав суб'єктів господарювання, використовуються у навчальному процесі при викладанні дисципліни Правознавство`. Наукова новизна: систематизовано ознаки і обґрунтовано поняття захисту, виявлено його співвідношення з охоронними правовідносинами, проаналізовано об'єкт і підстави захисту, систематизовано його способи, проведено аналіз застосування судового захисту та конкретизовано його способи, досліджено та уточнено порядок відміни рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акту реєструючим органом, а також повноваження прокурора щодо захисту прав суб'єктів господарської діяльності, виявлена можливість самозахисту прав, конкретизовано його способи, обґрунтовані умови правомірності самозахисту прав суб'єктів господарювання, запропоновані основні напрямки вдосконалення нормативно-правових актів щодо захисту прав суб'єктів господарювання. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання під час розробки проектів нормативно-правових актів тарекомендацій із захисту прав суб'єктів господарювання, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 19.11.2007

Місце захисту: Донецький національний університет

Науковий керівник: Бобкова Антоніна Григоріївна, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (24,58 KB)