Ціна: UAH 100


Балинська Ольга Михайлівна

Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внутрішніх справ: філософсько-правовий аспект

 

Анотація: Дисертація є першим в українській юридичній науці комплексним науковим узагальненням теоретичних основ застосування вербального біхевіоризму вдіяльності органів внутрішніх справ. Сформульовані дефініції та здійснений всебічний аналіз поняття, принципів, методів і засобів вербального біхевіоризму як однієї з основних методологій формування правомірної поведінки працівника ОВС у контексті сучасних філософсько-правових концепцій. Правовідносини, правова комунікація, правова поведінка розглядаються під кутом зору паралельного аналізу вербального біхевіоризму, герменевтики і філософії комунікації. Дисертація має практичне значення для формування правомірної поведінки працівника органів внутрішніх справ, філософсько-правового осмислення цього процесу.

Дата захисту: 30.11.2007

Місце захисту: Львівський державний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Сливка С.С., д.ю.н., проф., 12.00.12. .


Автореферат (24,40 KB)