Ціна: UAH 100


Бортнік Оксана Григорівна

Мирова угода у цивільному судочинстві

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню правової природи та змісту принципу диспозитивності цивільного процесуального права, його співвідношенню з іншими принципами цивільного процесуального права. Основна увага в роботі приділена актуальним питанням теоретичного та практичного характеру, пов'язані з проблематикою дії принципу диспозитивності: розвитку альтернативних засобів вирішення спорів, зокрема, мирової угоди.

Дата захисту: 06.10.2007

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Кройтор Володимир Андрійович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (23,66 KB)