Ціна: UAH 100


Загородній Сергій Андрійович

Договір про професійну підготовку у вищому навчальному закладі.

 

Анотація: У дисертації розглянуто наукові проблеми встановлення меж дії договору про професійну підготовку у вищому навчальному закладі та визначення типу такого договору. Окремо приділяється увага обґрунтуванню номінологічного позначення досліджуваного договору. Визначається понятійна характеристика договору про професійну підготовку у вищому навчальному закладі. При цьому робиться висновок, що даний договір породжує цивільне (зобов'язальне) правовідношення, яке не має характеристики `комплексності`. Договір про професійну підготовку у вищому навчальному закладі за типологічною приналежністю його умов має змішаний характер. Основним інтегративним елементом такого змішаного договору виступає зобов'язання про надання послуг, які в узагальненому вигляді можна назвати послугами з професійної підготовки.

Дата захисту: 06.10.2007

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Чалий Юрій Іванович, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (23,40 KB)