Ціна: UAH 100


Таранушич Сергій Васильович

Організаційно-правові аспекти діяльності природоохоронної прокуратури.

 

Анотація: Дисертацію присвячено аналізу організаційно-правових аспектів діяльності природоохоронної прокуратури в Україні. Розглядаються місце та роль прокуратури у системі державних органів, які виконують природоохоронні функції, надається характеристика правового статусу природоохоронної прокуратури, аналізуються мета і завдання її діяльності. У роботі приділено увагу проблемам прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів про охорону навколишнього природного середовища, досліджено питання представництва природоохоронним прокурором екологічних інтересів громадянина або держави в суді, розслідування злочинів проти довкілля, координації прокуратурою дій правоохоронних органів по боротьбі з екологічною злочинністю. Розкрито сутність і зміст організації роботи природоохоронного прокурора.

Дата захисту: 06.11.2007

Місце захисту: Академія адвокатури України

Науковий керівник: Іншин Микола Іванович, д.ю.н., с.н.с., 12.00.07. .


Автореферат (21,97 KB)