Ціна: UAH 100


Герасименко Віктор Петрович

Заміна покарання більш м'яким при його відбуванні за кримінальним правом України.

 

Анотація: Дисертація присвячена кримінально-правовим проблемам заміни покарання більш м'яким при його відбуванні. Досліджуються юридична природа і поняття заміни покарання, питання, пов'язані з відмежуванням заміни покарання від суміжних правових інститутів, конкретні види заміни покарання більш м'яким при його відбуванні. Теоретичному аналізу піддані передумови, підстави, порядок і кримінально-правові наслідки заміни невідбутої частини покарання більш м'яким. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення кримінально-правових норм інституту заміни покарання і практики його застосування.

Дата захисту: 25.10.2007

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Тютюгін Володимир Ілліч, к.ю.н., доц., 12.00.08. .


Автореферат (20,31 KB)