Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Молдавський Роман Леонідович

Джерела з історії Нової Дніпровської лінії укріплень (1770-1791 рр.)

 

Анотація: Об'єкт дослідження: комплекс джерел з історії Нової Дніпровської лінії укріплень. Мета дослідження: комплексно дослідити джерельну базу з історії Нової Дніпровської лінії укріплень. Предмет дослідження: виявлений масив джерел (актуалізована джерельна база) з історії Нової Дніпровської лінії укріплень (1770-1791 рр.), її достатність, достовірність та інформативні можливості. Методи дослідження: логічний, історико-генетичний, клаузульно-формулярний. Теоретичні результати і новизна: встановлено ступінь репрезентативності джерел за темою дослідження. Виявлені, класифіковані та систематизовані архівні та опубліковані джерела з історії Лінії. Досліджено механізм створення службової документації, обсяги та напрямки руху звітної документації та механізм фондоутворення документів. Проаналізовано інформативні можливості джерел та напрямки історичних досліджень щодо Нової Дніпровської лінії укріплень. Сфера використання: при написанні узагальнюючих праць з історичного краєзнавства, джерелознавства, історії укріплених ліній, історії фортифікаційного мистецтва, комплексного дослідження з історії Нової Дніпровської лінії укріплень.

Дата захисту: 26.10.2007

Місце захисту: Запорізький національний університет

Науковий керівник: Мільчев Володимир Іванович, к.і.н., доц., 07.00.01. .


Автореферат (25,28 KB)