Ціна: UAH 100


Малий Валерій Юрійович

Правове регулювання іпотеки землі в Україні

 

Анотація: У дисертації розкривається юридична природа іпотеки землі. Визначається поняття іпотеки землі як виду заснованої на законі, договорі або рішенні суду застави земельних ділянок приватної форми власності та /або об'єктів нерухомості, розташованих на цих ділянках і невід'ємно пов'язаних з ними, з урахуванням цільового призначення та особливостей встановленого щодо відповідних категорій земель правового режиму. Узагальнено досвід інституту іпотеки землі в ретроспективі історії Української держави і права. Виокремлено наукову періодизацію розвитку іпотеки землі в Україні. Проведено огляд розвитку іпотечних та іпотечно-кредитних земельних відносин у Російській Федерації та Федеративній Республіці Німеччині, сформульовано відповідні рекомендації щодо використання Україною.

Дата захисту: 05.11.2007

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Шемшученко Юрій Сергійович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (28,95 KB)