Ціна: UAH 100


Кравченко Сергій Сергійович

Юридична природа прав учасників господарських товариств

 

Анотація: Досліджуються поняття корпоративних прав, права участі та прав учасників господарських товариств. Надається порівняльний аналіз цих понять, через що доводиться їх однопорядковість. Пропонується внутрішня диференціація майнових та немайнових прав учасників господарських товариств. Перші поділяються на суто майнові (право на дивіденди, право на одержання коштів при виході з господарських товариств, крім акціонерного, та у разі ліквідації товариства, право на викуп акцій) та переважні, що спрямовані на набуття майнових прав. Доводиться, що немайнові права учасників не носять особистого характеру, а мають організаційну природу. случаях. Причем это право должно быть предоставлено акционерам всех без исключения АО.

Дата захисту: 05.11.2007

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Спасибо-Фатеева Інна Валентинівна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (27,37 KB)