Ціна: UAH 100


Тернавська Вікторія Миколаївна

Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект).

 

Анотація: У дисертації проведено в історико-правовому аспекті комплексне дослідження процесу становлення суду присяжних як судового інституту та його подальшого розвитку. Автор робить висновок про сприяння запровадженню інституту суду присяжних на українських землях під час проведення судової реформи 1864 р. існування у системі українського судоустрою часів середньовіччя судового інституту, якому були властиві риси суду присяжних, де прототипом цього інституту виступає копний суд. Аналізується сучасне положення суду присяжних у судових системах Англії, США, Франції та РФ з метою вивчення зарубіжного досвіду і визначення всіх позитивних і негативних чинників у діяльності даного інституту. На підставі проведеного дослідження формулюються пропозиції щодо створення умов сприяння становленню та ефективній діяльності інституту суду присяжних у судовій системі України. У дисертації надане авторське визначення поняття суду присяжних.

Дата захисту: 26.10.2007

Місце захисту: Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Науковий керівник: Самохвалов Віктор Панасович, к.і.н., доц., 12.00.01. .


Автореферат (24,69 KB)