Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Федоренко Михайло Олександрович

Джерела з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії 1872-1920 рр

 

Анотація: Досліджуються джерела з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії 1872-1920 рр. На основі всебічного аналізу історіографії питання встановлена повнота залучення і дослідженості джерел з історії ЦІАТ, шляхом джерелознавчої та архівознавчої евристики, використання загальнонаукових методів та методів історичного джерелознавства сформовано джерельний комплекс, здійснено класифікацію джерел за типами, видами та інформаційним потенціалом, їх атрибуцію, встановлено хронологічну послідовність їх створення, автентичність, вірогідність та репрезентативність. Виявлено та запроваджено в науковий обіг джерела, які не використовувались попередніми дослідниками. Особливу увагу приділено дослідженню джерел, які відображають передумови утворення Товариства, основні етапи його розвитку, містять відомості про його склад та провідних членів. Ретельно проаналізовано джерела з наукової та видавничої діяльності Товариства, внесок його членів у становлення Київської історико-церковної наукової школи та охорону пам'яток церковної архітектури в Україні. Досліджено джерельні відомості про Церковно-археологічний музей та науково-дослідну роботу членів Товариства з його фондами.

Дата захисту: 17.10.2007

Місце захисту: Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Науковий керівник: Калакура Ярослав Степанович, д.і.н., проф., 07.00.06. .


Автореферат (28,49 KB)