Ціна: UAH 100


Бігняк Олександр Валентинович

Підприємництво як предмет правового регулювання в Україні

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, які виникають у зв'язку з організацією та здійсненням підприємницької діяльності. Мета дослідження: обґрунтування нових наукових положень щодо підприємництва як предмету правового регулювання та підготовка пропозицій з удосконалення законодавства України у сфері підприємництва. Методи дослідження: діалектичний, системного аналізу, порівняльно-правовий, формально-юридичний, історичний. Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає в підвищенні рівня теоретичної розробки питань правового регулювання підприємництва в науці господарського права. Результати дослідження можуть бути використані у правотворчій діяльності з метою розвитку та удосконалення правового регулювання підприємницької діяльності в Україні, використовувались в практичній діяльності під час розробки змін до статуту підприємства, при розробці локально-нормативного акту - Кодексу професійної поведінки, використовуються у навчальному процесі при викладанні дисципліни Господарське право`. Наукова новизна: вперше надано визначення права на підприємницьку діяльність як права на здійснення самостійної, ініціативної, інноваційної, професійної, систематичної діяльності, з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку в умовах існування ризику, з дотриманням прав і законних інтересів інших осіб, та відповідальністю за результати такої діяльності її суб'єктів. Визначено поняття та види підприємництва. Виявлено ознаки підприємництва. Доопрацьовано питання суб'єктів права на підприємницьку діяльність. Виявлено значення соціальної відповідальності та етики у реалізації права на підприємницьку діяльність. Обґрунтовано пропозиції з удосконалення правового регулювання підприємництва. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання під час розробки проектів нормативно-правових актів з регулювання підприємницької діяльності, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 12.09.2007

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Мельник Світлана Борисівна, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (24,64 KB)