Ціна: UAH 100


Арнаут Андрій Георгійович

Земельна реформа в Україні та в Румунії: порівняльний аналіз законодавства

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному і всебічному дослідженню порівняльного аспекту проведення земельних реформ в Україні та Румунії. У роботі виділено спільні та відмінні риси земельних реформ, засад інституту права власності на землю, формування та розвитку ринку земель у двох країнах. Розглядаються питання `моделей` земельних реформ в двох державах, обґрунтовано правильність обрання Україною `моделі` земельної реформи за принципом `встановлення права власності на землю на нових засадах`. Аналізуються суб'єкти та об'єкти права власності на землю в Україні та Румунії, розглядається в порівняльному аспекті проблема народної власності у цих країнах. Визначаються основні спільні та відмінні риси формування та розвитку ринку земель в Україні та Румунії. Висловлено пропозиції щодо вдосконалення земельного законодавства України, яке регулює відносини у сфері власності на землю, формування та розвитку ринку земель.

Дата захисту: 16.10.2007

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Каракаш Ілля Іванович, к.ю.н., доц., 12.00.06. .


Автореферат (22,88 KB)