Ціна: UAH 100


Бабенко Вікторія Вікторівна

Доказування в господарському процесі

 

Анотація: Дисертація є самостійною, завершеною науковою роботою, комплексним дослідженням теоретичних та практичних аспектів доказування в господарському процесі. На підставі теоретичних здобутків вчених-юристів різних історичних періодів та аналізу чинного законодавства автором досліджуються основні етапи розвитку доказового права, питання поняття та змісту доказування в господарському процесі, визначення предмету доказування в господарському процесі, визначення елементів доказування як складових, пов'язаних із доказуванням, визначення видів доказів в господарському процесі, визначення поняття судової експертизи та виявлення її елементів, визначення критеріїв оцінки доказів у господарському процесі, тощо. Особливу увагу в роботі приділено дослідженню правового статусу суб'єктів доказування, визначенню їх прав, обов'язків та ролі в процесі доказування по справі, а також правовому режиму засобів доказування в господарському процесі та правил їх застосування. Значна увага в дисертації приділяється розробці пропозицій щодо удосконалення правового регулювання доказування в господарському процесі. Результатом дослідження стало внесення пропозицій щодо змін і доповнень до чинного законодавства України, виявлення прогалин і колізій в цьому законодавстві та шляхи їх усунення. Ключові слова: доказування, предмет доказування, суб'єкти доказування, обов'язок доказування, докази, належність доказів, допустимість доказів, оцінка доказів.

Дата захисту: 20.09.2007

Місце захисту: Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (23,87 KB)