Ціна: UAH 100


Аблятіпова Наталя Айдерівна

Інститут піклування над повнолітніми дієздатними особами за цивільним законодавством України.

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню інституту піклування над повнолітніми дієздатними фізичними особами за сучасним цивільним законодавством України. Здійснено спробу сформулювати концепцію піклування над дієздатною фізичною особою, яка враховувала б сучасні тенденції розвитку цивільного права в Україні. Узагальнені та систематизовані підстави виникнення відповідних відносин та наслідки окремих випадків неналежного здійснення піклування з формулюванням відповідних рекомендацій щодо вдосконалення редакції низки норм ЦК України.`

Дата захисту: 07.09.2007

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (24,65 KB)