Ціна: UAH 100


Федорчук Назар Богданович

Захист прав та законних інтересів потерпілого від злочину в кримінальному судочинстві англо-американської системи права.

 

Анотація: Дисертація є першою в Україні спробою здійснити комплексне дослідження стану захисту прав та інтересів жертв злочину в кримінальному судочинстві англо-американської системи права на прикладі Великобританії та США. За результатами аналізу ролі жертв злочину, їх правового статусу та механізмів захисту прав та інтересів жертв злочину у цих державах, у роботі запропоновано шляхи вирішення проблемних завдань у сфері захисту прав та інтересів потерпілих від злочину в Україні, окреслено концепцію здійснення ефективного захисту таких прав та інтересів та змодельовано проекти норм для доповнення і вдосконалення українського законодавства. Ключові слова: жертва злочину, потерпілий від злочину, шкода, права, інтереси, механізми захисту.

Дата захисту: 04.09.2007

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Нор Василь Тимофійович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (30,29 KB)