Ціна: UAH 100


Чайкін Ігор Борисович

Правове регулювання страхування ризиків на ринках фінансових послуг

 

Анотація: Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, в якій комплексно досліджуються проблеми правового регулювання страхування ризиків на ринках фінансових послуг. На підставі аналізу законодавства, наукової та науково-практичної літератури обґрунтовується необхідність проведення реформування вітчизняного правового регулювання цього виду страхування і пропонуються конкретні шляхи розвитку страхування ризиків на ринках фінансових послуг, орієнтовані на світову практику. На основі цих результатів, а також з урахуванням особливостей українського права зроблено численні пропозиції по реформуванню чинного вітчизняного законодавства і теоретичних положень вказаного інституту. Проаналізовано найбільш показові приклади страхування ризиків на окремих ринках фінансових послуг або видів економічної діяльності

Дата захисту: 21.05.2007

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Глібко Сергій Васильович, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (22,81 KB)