Ціна: UAH 100


Носенко Олексій Віталійович

Інститути конституційного права України: проблеми теорії та практики.

 

Анотація: У дисертаційній роботі досліджуються теоретичні проблеми інститутів конституційного права України, як важливої складової системи цієї галузі права. Розкриваються поняття, сутність, зміст і походження інституту конституційного права та аналізується генезис методології дослідження цього конституційно-правового явища. Досліджується проблема співвідношення інститутів конституційного права України з іншими галузевими інститутами і виявляються правові механізми їх взаємодії через систему нормативних, креативних і функціональних взаємозв'язків. Приділяється увага основним критеріям класифікації інститутів конституційного права. Здійснюється юридична характеристика основних груп інститутів конституційного права України та вносяться пропозиції щодо їх об'єктивізації в системі чинного конституційного законодавства України.

Дата захисту: 05.07.2007

Місце захисту: Інститут законодавства Верховної Ради України

Науковий керівник: Федоренко Владислав Леонідович, к.ю.н., доц., 12.00.02. .


Автореферат (19,79 KB)