Ціна: UAH 100


Єригіна Галина Петрівна

Правовий режим власних надходжень бюджетних наукових установ

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: сукупність відносин, які виникають у процесі формування та використання власних надходжень бюджетних наукових установ для виконання їх статутних завдань. Метою дослідження є розробка положень і пропозицій щодо усунення недоліків у правовому режимі власних надходжень бюджетних наукових установ на основі комплексного дослідження відповідного правового регулювання та правозастосовчої практики. Методи дослідження: історико-правовий, системно-структурний, аналітико-синтетичний, формально-юридичний, логічний. Теоретичне значення: поглиблено та удосконалено в науці господарського права теоретичні розробки щодо правового режиму власних надходжень бюджетних наукових установ. Практичне значення: конкретні пропозиції було використано при підготовці проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 5 Закону України Про особливості правового режиму діяльності НАН України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу`, застосовувалися у практичній діяльності Президії НАН України і Донецького наукового центру НАН України. Наукова новизна: обґрунтовано необхідність удосконалення правового режиму власних надходжень бюджетних наукових установ, яке дозволило б їм бути більш зацікавленими у формуванні фонду власних надходжень і більш ефективно його використовувати. Обґрунтовано, що відносини, які виникають із приводу формування й витрат власних надходжень бюджетних наукових установ, немає підстав відносити до числа регульованих бюджетним (або фінансовим) законодавством. Вони повинні розглядатися як регульовані господарським законодавством, нормами, що визначають правовий режим майна суб'єктів господарювання, наділених правами юридичної особи. Запропоновано основні напрямки удосконалення ряду положень підзаконних регуляторних актів Державного казначейства України, їх узгодження з нормами господарського, податкового та трудового законодавства. Обґрунтовано висновки щодо недоцільності включення власних надходжень до доходу державного бюджету, акумулювання їх на єдиному казначейському рахунку, щопризводить до юридичних колізій та негативно впливає на формування інноваційної моделі розвитку. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи для вдосконалення законодавства, суб'єкти господарювання для підвищення якості юридичного забезпечення господарської діяльності бюджетних наукових установ .`

Дата захисту: 04.07.2007

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Мамутов Валентин Карлович, д.ю.н., проф.,акад. HАHУ, 12.00.04. .


Автореферат (31,45 KB)