Ціна: UAH 100


Проценко Ігор Олексійович

Види забезпечення належного виконання зобов'язань у цивільному праві України: єдність та диференціація

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню видів забезпечення належного виконання зобов'язань у цивільному праві. Відправним є тези про існування основного та додаткового зобов'язання і їх належне виконання зобов'язання. Встановлено, що ідея появи досліджуваних інститутів завдячує потребі в надійному виконанні зобов'язань, гарантуванні інтересів кредитора. Вона у подальшому збагатилось під впливом економічних та соціальних процесів.

Дата захисту: 23.06.2007

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Шишка Роман Богданович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (25,85 KB)