Ціна: UAH 100


Доманова Ірина Юріївна

Інститут добровільного представництва у цивільному праві України.

 

Анотація: `Дисертація присвячена дослідженню інституту добровільного представництва у цивільному праві України. Основна увага у роботі приділена вирішенню таких завдань: визначення теоретичного поняття і конститутивних ознак представництва, формулювання узагальнених законодавчих засад цивільно-правового регулювання добровільного представництва, встановлення та обгрунтування поняття, правової природи та елементів добровільного представництва, особливостей добровільного представництва порівняно з законним представництвом, дослідження реального стану законодавства і формулювання пропозицій, спрямованих на усунення суперечностей, що мають місце щодо добровільного представництва як способу здійснення цивільних правовідносин.`

Дата захисту: 14.06.2007

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (19,47 KB)