Ціна: UAH 100


Толочко Яна Миколаївна

Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти довкілля.

 

Анотація: `Дисертацію присвячено дослідженню проблем прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство у справах про злочини проти довкілля. Розкривається правова природа, об'єкт, предмет і правові основи прокурорського нагляду на досудовому слідстві, завдання та повноваження прокурора. Розроблено тактику і методику прокурорсько-наглядової діяльності у справах про злочини проти довкілля, запропоновано шляхи оптимізації та критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду на досудовому провадженні. На цій підставі сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства.`

Дата захисту: 04.06.2007

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Марочкін Іван Єгорович, к.ю.н., проф., 12.00.10. .


Автореферат (29,83 KB)