Ціна: UAH 100


Присяжнюк Олександр Анатолійович

Основи концепції правового регулювання інтернет-відносин в Україні (загальнотеоретичні аспекти)

 

Анотація: Дисертація є комплексним загальнотеоретичним дослідженням правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з використанням мережі Internet, як окремого виду правового регулювання суспільних відносин. Автором подано дефініцію поняття право віртуального простору, визначені його специфічні риси, розглянуто питання щодо галузевої належності цього правового інституту.

Дата захисту: 26.05.2007

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Ярмиш Олександр Назарович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (24,09 KB)