Ціна: UAH 100


Тараба Наталія Вікторівна

Зовнішньоекономічні угоди з комерційним фінансуванням.

 

Анотація: В дисертації представлений комплексний підхід щодо дослідження теоретичних та практичних проблем правового регулювання зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням в Україні, за результатами якого вдосконалено ряд понять інституту зовнішньоекономічних угод, визначено поняття та ознаки зовнішньоекономічної угоди з комерційним фінансуванням. Зобов'язання з комерційного фінансування розглядається з точки зору його визначального впливу на вирішення питань щодо поняття, правової природи та критеріїв класифікації договорів міжнародного фінансового лізингу, міжнародного факторингу та міжнародного форфейтингу. На основі дослідження особливостей уніфікованого та колізійного регулювання зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням сформульовано зміни до чинного законодавства України, спрямовані на його вдосконалення.

Дата захисту: 13.06.2007

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (20,38 KB)