Ціна: UAH 100


Лукач Ірина Володимирівна

Правове становище холдингових компаній за законодавством України.

 

Анотація: Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, що присвячена комплексному дослідженню правового становища холдингових компаній. Визначені поняття та основні ознаки холдингових компаній. Досліджена роль холдингових компаній у сфері господарювання та історія становлення холдингових компаній в Україні. Здійснена класифікація холдингових компаній, визначені поняття та зміст холдингових правовідносин. Встановлено, що контроль є критерієм відмежування холдингових компаній від інших організаційно-правових форм. Системно досліджений порядок створення холдингових груп як умова виникнення контролю. Досліджені проблеми та обмеження корпоративного контролю холдингових компаній. Розроблені та сформульовані основні теоретичні та практичні положення щодо управління холдинговою групою. Окремо розглянуто правове становище та особливості управління державними холдинговими компаніями. Особлива увага приділена розробці конкретних практичних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України про холдингові компанії та практики його застосування, а також запропонована авторська редакція ст. 126 Господарського кодексу України.

Дата захисту: 14.06.2007

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (22,16 KB)