Ціна: UAH 100


Чау Тхі Хань Ван

Земельне законодавство Соціалістичної республіки В'єтнам і України: порівняльно-правовий аналіз.

 

Анотація: Дисертація присвячена порівняльно-правовому дослідженню земельного законодавства СРВ і України. Проведено історико-правовий аналіз його становлення та розвитку. Розглянуто Земельний закон СРВ як основний спеціалізований нормативний акт, виявлено особливості підзаконних земельно-правових нормативних актів, окреслено основні напрямки вдосконалення земельного законодавства. Проведено порівняльний аналіз права власності на землю та право користування землею в СРВ і в Україні з урахуванням положень сучасної правової доктрини. Обґрунтовано наукові висновки і пропозиції щодо удосконалення відповідних земельно-правових приписів, що регламентують земельні відносини в СРВ і в Україні.

Дата захисту: 05.06.2007

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Шульга Михайло Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (21,04 KB)