Ціна: UAH 100


Куровська Ілона Анатоліївна

Розв'язання проблем гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу як передумова інтеграції України до Європейських Співтовариств

 

Анотація: `Дисертацію присвячено питанням гармонізації національного законодавства України із законодавством ЄС, пошукам шляхів оптимізації цього процесу шляхом систематизації, кодифікації та уніфікації законодавства, комплексному системному дослідженню європейської і національної, адаптованої до європейської, правової системи, європейського та проєвропейського національного законодавства. Дисертант, зокрема, на підставі проведеного грунтовного аналізу дійшов до висновку про необхідність оптимізації процесу законотворення під час гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС. У процесі наукових пошуків і аналізу всебічно досліджено процес гармонізації законодавства України із законодавством ЄС та його держав-членів, зроблені відповідні рекомендації, спрямовані на вдосконалення цього процесу, запропоновано правові механізми для усунення перешкод і розв'язання проблем, які виникають на шляху гармонізації. Досліджуючи поняття та зміст національної та європейської правових систем, автором сформульовано дефініцію та розкрито зміст поняття `проєвропейської інтегративної національної правової системи`. .`

Дата захисту: 23.05.2007

Місце захисту: Інститут законодавства Верховної Ради України

Науковий керівник: Висоцький Олександр Федорович, д.ю.н., пров.н.с., 12.00.11. .


Автореферат (24,45 KB)