Ціна: UAH 100


Слома Валентина Миколаївна

Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобовязань

 

Анотація: Дисертація присвячена характеристиці гарантії як виду забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань. Досліджено історико-правові аспекти становлення гарантії в цивільному законодавстві. Проаналізовано поняття, ознаки та функції гарантії. Наведені класифікації гарантії на окремі види за різними підставами. Досліджено правову природу договору про видачу гарантії, а також особливості правового статусу суб'єктів гарантійного правовідношення. Розглядаються особливості виконання гарантійного зобов'язання, право гаранта на пред'явлення регресних вимог до боржника, а також підстави припинення гарантії.

Дата захисту: 24.05.2007

Місце захисту: Львівський національний університет ім. І.Франка

Науковий керівник: Яворська О.С., к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (20,58 KB)